Průběh výstavby

Květen 2024 – výstavba druhého nadzemního podlaží

Březen 2024 – výstavba základových desek a započetí zdění

Listopad 2023 – výstavba dešťové kanalizace, provádění přípojek splaškové kanalizace a vodovodu pro jednotlivé domy

Říjen 2023 – dokončení výstavby splaškové kanalizace a vodovodu, napojení na veřejné řady

Září 2023 – zahájení výstavby inženýrských sítí

nove-kobylnice-prodej-16
nove-kobylnice-prodej-15
nove-kobylnice-prodej-09
nove-kobylnice-prodej-17
nove-kobylnice-prodej-18
nove-kobylnice-prodej-13
nove-kobylnice-prodej-08
nove-kobylnice-prodej-02
nove-kobylnice-prodej-19
nove-kobylnice-prodej-01
nove-kobylnice-prodej-07
nove-kobylnice-prodej-11